Verdisaksforsikring

Posted on sept 2, 2015 |


Enten du har store eller små verdigjenstander som betyr mye for deg, ta ekstra godt var på dem. Sørg for å ha en verdisaksforsikring.

Ting er kanskje ikke det viktigste her i verden, men enkelte ting koster oss mer å miste enn andre. F.eks. Klokke, kamera, smykker, musikkutstyr, bunad og brudekjole.

Har du verdifulle gjenstander som du tar med deg hjemmefra, bør du sikre dem med en verdisaksforsikring. Den dekker tilnærmet alle skader som inntreffer plutselig og uforutsett, som ved tap og tyveri. På forsikringsspråket kalles dette gjerne for en «all-risk» -forsikring, fordi den dekker tilnærmet all risiko som dine verdisaker kan bli utsatt for.

Selv med en god innboforsikring eller reiseforsikring, vil verdisaksforsikring være et nyttig tillegg når du tar med deg gjenstander av større verdi ut av huset.