Innboforsikring

Posted on sept 2, 2015 |


Våre minner og verdier.

Vi opplever ofte at vi møter på kunder som kanskje ikke er forsikret godt nok når det kommer til innbo, dette kan skyldes at forsikringsavtalen har stått som den ble tegnet inn for flere år siden. Forsikringsbehovet ditt kan endres ved eventuell flytting eller oppgradering. Du kan ha anskaffet deg alarm siden inntegning av forsikring, det blir sett på som et forebyggende tiltak som vi belønner med billigere årspremie.