Husforsikring

Posted on sept 2, 2015 |


Din største investering.

Husforsikringen gir deg en god standarddekning av både selve bygningen, tilknyttede ledninger og hageanlegg.

Du får dekket skade på huset som skyldes: Brann, lynnedslag, eksplosjoner og elektriske fenomener, tyveri og hærverk, vannskader, naturskader plutselig og uforutsette skader.

Med tilknyttede ledninger og hageanlegg menes: gjerder, flaggstang, frittliggende terrasser, utvendig basseng og lignende. Du får også dekket tap av leieinntekter som følge av at boligen din ikke kan brukes etter en skade.