Båtforsikring

Posted on sept 2, 2015 |


Det var 1862 havarier i første halvår av 2014, viser tall fra Finans Norge

På vannet gjelder helt andre forsikringsregler enn til lands, det er nemlig ikke påbudt med forsikring. Kommer du ut for en ulykke kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige. Blir du påkjørt av en annen båt, kan du selv ende opp med å måtte betale egen skade, enda det synes opplagt at den andre er skyld i skaden. For de fleste båter anbefales Kasko eller Kasko Pluss.