Næringsliv


Dine ansatte utgjør bedriftens største verdier. Hvor godt har du sikret de som jobber for deg?

Mange arbeidsgivere i Norge tilbyr forsikringer til sine ansatte, noe som gir dem og deres familier en økonomisk trygghet hvis noe skulle gå galt.

Formålet med personalforsikringene er at en medarbeider etter en ulykke eller sykdom kan opprettholde den samme levestandarden som han eller hun hadde tidligere. Omfanget av forsikringene varierer imidlertid. Derfor er det viktig at medarbeiderne dine setter seg inn i hvilke forsikringer som dekkes gjennom jobben, og hva som bør suppleres privat.

 

Bjørn Erik Thilert

Bjørn Erik Thilert – Assurandør bedrift

Mail: bet@forsikringshuset.as

Tlf: 407 26 475

 

Bjørn Erik har vært med siden oppstarten av Forsikringshuset AS og er en nøkkelperson for bedriften. Hans erfaring fra forsikringsbransjen er uvurderlig og strekker seg så langt tilbake som på tidlig 80 tallet. Da jobbet han som selvstendig forsikringsrådgiver, i samarbeid med meglerfirmaet Berisford Moccatta Plc i London. Han var på den tiden en av de største hotell meglere i denne nisjen.

I perioden 1982 – 2005 var han arbeidene styreleder i Grand Hotell AS, Steinkjer. I denne perioden hadde han ansvar for omlegging, utvikling og utbygning av bedriften. Noe som medvirket til at hotellet fikk en sunnere driftsstruktur i en ellers vanskelig økonomisk tid for de fleste hoteller i det samme fylke i perioden 1987 – 1993.

I 1992, var han med å etablere selskapet TL Dallas Norge AS. Der var han daglig leder og var med og bygge opp administrasjon og portefølje. Samt utviklet nye produkter både innen person- og bedriftsforsikring.

I 1998 gikk han tilbake som selvstendig forsikringsrådgiver, hovedsakelig innenfor næringslivet med spesialforsikringer der det norske marked ofte har lite eller få tilbud. I samarbeid med større forsikringsmeglere i London var han med å bygge opp porteføljer i Norge. Samt oppdrag fra norske meglere som ville gjøre avdekninger i London markedet.

I 2012 gikk veien videre som assurandør for Nemiforsikring As, hos en av deres agenter. Hvorpå han hadde ansvar for oppfølging av portefølje og alt nysalg rettet mot bedriftsmarkedet. I tillegg til verdivurderinger av all bygningsmasse og rådgivning ovenfor bedriftskunder.

I 2015 var vi i Forsikringshuset AS så heldige å få Bjørn som en del av vårt team, og vi gleder oss over å ha den erfaringen og kunnskapen han besitter med på laget!