Meld Skade


Har du vært så uheldig å kommet ut for en skade?

Da må du ta kontakt med Codan sitt skadesenter.

Ved akutt behov for hjelp er de tilgjengelige 24 timer i døgnet. For andre henvendelser gjør vi oppmerksom på at deres åpningstider er 08 – 17.

Telefon:
Ring Codan på tlf: 06300
Fra utland: (+47) 815 22 200

E-post privat:
Bil, båt og campingvogn: Autoskade@codanforsikring.no
Hus og innbo: bk@Codanforsikring.no
Reise: reise@codanforsikring.no

E-post bedrift:
Bedrift: Skadebedrift@codanforsikring.no

Husk å ikke oppgi sensitive personopplysninger per e-post

Postadresse:
Codan Forsikring
Postboks 523 Skøyen
0214 Oslo

Akutt hjelp i utlandet:
SOS International: +47 67 22 45 70

Veihjelp:
Ring Codan: 06300

Skade på mobiltelefon:
OneCall Skadeservice: 815 58 210