Hvorfor velge Codan?


Samlerabatt

Du får inntil 15 % rabatt når du samler dine forsikringer hos oss. Jo flere forsikringer, jo mer samlerabatt. Det skal lønne seg å være kunde hos Codan Forsikring.

 

Gratis ID-Forsikring

Mer enn 200 000 Nordmenn rammes årlig.

Datakriminalitet, ID-tyveri, nettmobbing og misbruk av personlige bilder på nettet har blitt mer og mer utbredt de seneste årene, og den enorme økningen av registrerte tilfeller er skremmende. Fra 2012 – 2013 Ble antallet identitetstyveri mer en doblet, fra 105 000 til 230 000 nordmenn som hadde fått sin identitet misbrukt.

Vi ønsker å trygge våre kunder og deres familie ut over de klassiske forsikringsproduktene. For å sikre trygghet i alle deler av livet, tilbyr vi alle våre kunder en forsikring mot ID-tyveri og misbruk på nettet, Helt uten kostnad, uten egenandel, og du får den automatisk som kunde i Codan Forsikring.

Forsikringen gjelder for alle som er forsikret i Codan, ektefelle og samboer, samt dine hjemmeboende barn under 21.år  

 

Uflaksforsikring med i Kasko og Kasko Pluss

Med Kasko får du også vår unike uflaksforsikring som dekker tap av bilnøkkel, lekkasje fra reservekannen, søl i bilen, skade på bilens interiør på grunn av lasting og rens ved feiltanking. Uflaksforsikring fører ikke til bonustap og egenandel kun kr 1500,-

 

Personlig rådgivning

Du er nødt til å endre på din eksisterende forsikringsavtale, eller har ett spørsmål angående en faktura? Kanskje du har solgt bilen og forsikringen trengs å bli sagt opp? «Du er nummer 7 i køen» Er kanskje det siste du vil høre i en ellers hektisk hverdag.

Da er det en fordel å vite at her i Codan får du en personlig rådgiver og forholde deg til, en som du kan ringe direkte og som har kjennskap til deg og dine forsikringer.

 

Enkelt å bytte til Codan

Du kan flytte dine nåværende forsikringer til nytt selskap med en måneds varsel. Er hovedforfall på forsikringen mindre enn en måned fram i tid, kan forsikringen flyttes fra hovedforfallsdato. Ønsker du å bytte til oss ordner vi alt det praktiske for deg.